Handelsbetingelser

Generelle oplysninger:

IMBU IVS
CVR-nr. 40193782

Hovedkontor: Nordgade 17, 8920 Randers NV

Mail: mail@imbu.dk

Tlf. 7199 1084
Åbningstid på telefon: Mandag-torsdag 09:00-17:00, fredag 09-13:00 (Lørdag, søn-og helligdage lukket).

Lager/Returvarelager/Værksted:

IMBU Centrallager, Gl Tårupevej 48, Bygning 6, 7000 Fredericia
Mandag-torsdag 09:00-16:00, fredag 09-13:00 (Lørdag, søn-og helligdage lukket).

Betalingsformer:

Du kan benytte følgende betalings- og kreditkort på imbu.dk: VISA-Dankort, VISA Debit, VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro. (Vi tager ikke kortgebyr)

Betaling med fakturaer forudsætter positiv kreditvurdering. Fakturaer vil blive afsendt efter ordren er afsendt, til den e-mail der er angivet ved ordreafgivelsen. Betalingsbetingelsen er netto 8 dage hvis ikke andet er aftalt.

Ordrer der er købt kontant med betalingskort, får først trukket beløbet når ordren er behandlet på vores lager og dermed ligger klar til afsendelse/afhenting af transportør. Betalingen af faktura skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt betalingen sker efter forfaldsdato beregnes 2% i renter pr. måned, indtil det forfaldne er betalt. Rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,- Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger – derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på IMBU IVS, som ikke er skriftligt godkendt af IMBU IVS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen på grund af modfordringer af nogen art.

Betalingsformer for institutioner:

Elektronisk fakturering (EAN). IMBU IVS fremsender elektronisk faktura til alle offentlige institutioner. Køber udfylder sit EAN-nummer under brugeroplysninger, eller når køber opretter sig som bruger på imbu.dk

Priser:

IMBU IVS handler primært med erhvervsdrivende og offentlige institutioner. Derfor er alle priser på imbu.dk og andet salgsmateriale fra IMBU IVS som udgangspunkt oplyst ekskl. moms.

Priser på imbu.dk er kun gældende på imbu.dk, og er ikke gældende i vores øvrige butikker.

Markedsførte priser og priser i tilbud er dagspriser og IMBU IVS kan justere priserne uden forudgående varsel, medmindre andet er aftalt.

Oplyste priser er altid eksklusive fragt og miljøgebyr.

Fragt- og miljøgebyr;

IMBU IVS debiterer individuelle fragtpriser i forhold til produkt og mængde. Fragtprisen bliver oplyst inden du godkender ordren. Fragtprisen er afhængig af varens størrelse og vægt. I forbindelse med bestilling til destinationer uden for Danmarks grænser eller til Færøerne og Grønland, og ikke brofaste øer. vil du blive kontakt af IMBU’s kundeservice der vil oplyse om et evt. tillæg til fragt. Ordren bliver aldrig behandlet før dette er på plads og du kan altid fortryde din bestilling hvis det viser sig at fragtomkostningen vil blive for stor i forhold til dit køb.

Ejendomsforhold for salg til erhvervsdrivende:

IMBU IVS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil fuld betaling af købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger har fundet sted.

Levering:

Som udgangspunkt har vi hos IMBU.dk dag til dag levering med PostNord eller Brink Transport, enkelte produkter har længere leveringstid. Det fremgår i produktbeskrivelsen. Disse produkter vil også ofte blive leveret med GLS, UPS eller DHL Store produkter leveres med speditør og “til fortorvskant”. Der er aldrig “op-bæring” inkluderet i leveringen.

Skal du have flere varer er den gældende leveringstid for varen med længst leveringstid.
Det kan forekomme at en ordre bliver leveret i flere omgange da vi har flere lagre.
Leveringstiden fremgår i varens beskrivelse Alle vores leveringstider regnes fra først kommende arbejdsdag kl. 8.00.

Produkter anført med 1-2 hverdages leveringstid, der bestilles senest kl. 14.00 på hverdage leveres inden for 1-2 hverdage til alle brofaste dele af landet. Varer leveres enten med PostNord eller med Brink Transport. Produkter med længere leveringstid kommer ofte fra vores lagre i hhv. Tyskland eller Polen og leveres med GLS, DHL, UPS, Postnord eller med speditør. 1-3 dage efter bestilling vil der blive fremsendt sporingsdetaljer så forsendelsen kan følges on-line. Store produkter leveres med speditør og “til fortorvskant”. Der er aldrig “op-bæring” inkluderet i leveringen. Det ikke altid muligt at spore disse forsendelser on-line. En status på forsendelsen kan altid opdateres ved at kontakte IMBU’s kundeservice. Husk at oplyse ordre nummer.

I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen. Vi er kun ansvarlige så længe det følger af lov.
Levering af varer anses for sket, når du har fået varen i fysisk og faktisk besiddelse, medmindre du har afgivet din forudgående accept af at varen må stilles på adressen på eget ansvar.

Vi forbeholder os retten til at levere en ordre ad flere omgange, afhængig af varens lager status.

Vi forbeholder os retten til at viderefakturere køber for gebyr, der er opstået på grund af fejl hos køber. Det kan eksempelvis være forgæves levering, restance tillæg, flytning af varer på grund af købers manglende information, genudkørselsgebyr, ventetid ved levering hos køber osv.

Paller:

Vi leverer på engangspaller og bytter derfor ikke paller, med mindre andet er aftalt.

Returret:

Køber har ret til at returnere fejlbestilte varer inden for 14 dage efter modtagelsen af varen. Dog kun ved forudgående aftale med kundeservice enten på mail@imbu.dk eller på telefon 71991084.

Varen skal returneres ubeskadiget og i original emballage. Teknologivarer skal returneres i ubrudt emballage.

Bestilling og skaffevare tages ikke retur.

Vær opmærksom på, at vi modregner et returomkostningsbeløb på 15% af varens beløb til håndtering af returvarer. Hvis den returnerede vare er beskadiget på grund af manglende emballage ved returnering, er det afsenderens ansvar.

Returomkostninger afholdes af kunden.

  • 75 kr. pr. pakke + 15% af varens pris – i tilfælde af skyldsspørgsmålet tilfalder køber.
  • 400 kr. pr. palle + 15% af varens pris – i tilfælde af skyldsspørgsmålet tilfalder køber.

I tilfældet af køber ikke har returafhentningen klar ved afhentning, og der dermed foretages en forgæves udkørsel fra vores fragtmænd, faktureres der et genudkørselsgebyr.

Varens sendes eller afleveres til;

IMBU Centrallager
Gl Tårupvej 48, Byg 6
7000 Fredericia

Vi modtager kun returvarer, der sendes til den adresse med et reklamtionsnr påført. (Opret reklamation her inden afsendelse: www.imbu.dk/reklamtion

Reklamationsret:

Alle varer er i henhold til dansk lovgivning dækket af 2 års reklamationsret. Er der fejl eller mangler ved en varer, kan IMBU IVS vælge at udbedre fejl og mangler ved reparation, ombytning eller refundering. Fejl, der skyldes uegnet eller ukorrekt opbevaring eller anvendelse, er ikke omfattet af reklamationsretten.

Reklamation vedrørende manglende vare eller beskadigelse af produktet, skal ske indenfor 24 timer efter modtagelse af varen. Sker dette ikke, kan IMBU IVS ikke gøres ansvarlig for dette.

For at gøre brug af reklamationsret skal man oprette en reklamationssag på www.imbu.dk/reklamation med en beskrivelse af reklamationen. Upload gerne billeder der viser en evt skade/fejl

Vigtig info:

Der tages forbehold for tastefejl, trykfejl, billedfejl, prisændring, udgåede varer samt leverancesvigt af tredjepart her under force majeure.

Grundet udsving i produktionsomkostninger og generelle prisjusteringer i markedet af vores leverandører tager vi forbehold for mindre prisreguleringer på vores sortiment.

Produktansvar:

IMBU IVS kan kun gøres ansvarlig for skader et produkt forvolder, såfremt der kan forelægges dokumentation for at IMBU IVS er direkte årsag til skaden. IMBU IVS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Fortrolighed:

I det omfang Køber bliver bekendt med forretningshemmeligheder, opskrifter, data, tal, fortrolig information om Aquatic Marine eller dennes kunder og/eller forretningsforbindelser, skal Køber holde disse
informationer strengt fortroligt og ikke misbruge disse i personlig eller forretningsmæssig henseende. Sådan fortrolig information må ikke kopieres eller udleveres til tredjemand uden Aquatic Marines udtrykkelige, forudgående samtykke.

Force majeure:

IMBU IVS kan ikke holdes ansvarlig for dets manglende opfyldelse af forpligtelser herunder for det tilfælde, at IMBU IVS er forhindret i at gøre dette enten som følge af begivenheder uden for dets rimelige kontrol, f.eks. brand, oversvømmelse, krig, embargo, strejke, uforudset mangel på varer og materialer, forsinkelse eller afbrydelse af transport, statslig handling, eller handling eller forsømmelse fra Køber (”IMBU IVS”), under forudsætning af at IMBU IVS straks giver Køber meddelelse herom og benytter alle rimelige midler for at afhjælpe Force Majeure-begivenheden med det samme.

Erstatning:

Uanset ansvarsgrundlag, er Køber indforstået med at IMBU IVS sig ikke under nogen omstændigheder påtager ansvar for forsinkelse, driftstab, udebleven fortjeneste, eller noget andet indirekte tab eller følgetab i forbindelse med Købers eller dennes direkte eller indirekte kunders køb, brug og/eller videresalg af varer fra IMBU IVS. Medmindre det endeligt fastslås ved en kompetent domstol at IMBU IVS er erstatningsansvarlig for et krav grundet grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd er enhver erstatning for tab herunder begrænset til værdien af de varer solgt af IMBU IVS som kravet vedrører.

Generelle betingelser:

Juridiske meddelelser i mellem IMBU IVS og Køber kan sendes pr. e-mail eller anbefalet brev og anses for at have virkning, når der foreligger henholdsvis et ikke-automatisk genereret svar eller en kvittering for modtagelse.
IMBU IVS undladelse af at håndhæve eller gøre brug af nogen bestemmelse eller rettighed, der opstår som følge af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal ikke anses som en opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed, og har på ingen måde betydning for IMBU IVS ret til at håndhæve eller gøre brug heraf på et senere tidspunkt.

Køber er indforstået med at dette dokument erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, forståelser og forpligtelser med IMBU IVS vedrørende salg og levering af varer fra IMBU IVS.

Hvis nogen bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser viser sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve, begrænses eller bortfalder den pågældende bestemmelse, så disse salgs- og leveringsbetingelser på alle andre områder fortsat har fuld gyldighed.

Tvister:

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med salg og levering af varer fra IMBU IVS henvises til endelig afgørelse ved de almindelige domstole i Randers, Danmark, med anvendelse af dansk ret.

IMBU IVS
CVR.nr. 40193782